Missie/ Visie

Missie

Gezinshuis Zwaagdijk biedt mensen met een (verstandelijke) beperking een veilige, warme woon- en werkplek waarin iedereen mag zijn zoals hij is. We zorgen ervoor dat mensen met een (verstandelijke) beperking onderdeel zijn van de maatschappij, begeleiden hen een stapje verder naar zelfstandigheid en streven naar een zinvolle invulling van hun vrije tijd. Dit om onze bewoners een zo gelukkig mogelijk leven te laten leiden.

Visie

Op het gezinshuis Zwaagdijk staan we voor een open houding naar onze bewoners en hun netwerk, iedereen is welkom met hun hulpvraag. We onderhouden wekelijks contact met het netwerk van onze bewoners en organiseren jaarlijks activiteiten voor de bewoners en hun netwerk.
Op gezinshuis Zwaagdijk zorgen we voor een veilig woon- en werkklimaat met een klein, betrokken team van professionele medewerkers. We zorgen er ten alle tijde voor dat de kennis over onze doelgroep actueel is en vragen hulp in ons professionele netwerk indien dit nodig is voor de bewoners.

We streven ernaar onze ondersteuning op maat aan te bieden vanuit de methodiek Triple C gericht op de dagelijkse ondersteuningsbehoefte van onze bewoners.

Elke bewoner heeft een eigen ondersteuningsplan, waarin de beeldvorming en de doelen van de bewoner vastgesteld worden. Het plan en de doelen worden elk half jaar met de wettelijk vertegenwoordigers van de bewoner en de bewoner doorgesproken. Binnen het team evalueren we de zorg van onze bewoners maandelijks in het teamoverleg.

Op gezinshuis Zwaagdijk werken we samen met onze bewoners om hun doelen op het gebied van zelfstandigheid te bereiken. De bewoners hebben zelf inspraak op hun ondersteuning en de doelen die ze willen behalen. Samen zijn we 100% . Op gezinshuis Zwaagdijk zorgen we voor een balans in het dagprogramma van onze bewoners. Er is voldoende ruimte voor in- en ontspanning en elke bewoner heeft een eigen plekje binnen de boerderij waar hij zich terug kan trekken.

Het gezinshuis speelt een belangrijke rol in de integratie van onze bewoners in de maatschappij en is een begrip in de omgeving.

Kernwaarden

Uniek
Betrokken
Persoonlijk
Deskundig
Verbindend