De geschiedenis van het gezinshuis

Hoe is het begonnen?

Na de geboorte van het eerste kind van Erik en Joke werden er bij Leekerweide logeergezinnen gezocht die in de weekenden en vakanties verstandelijk beperkte kinderen met bijkomende problematiek wilden opvangen om de ouders te ontlasten. Dit leek Erik en Joke wel wat, het huis en hun hart was groot genoeg om dit te kunnen doen. Joke had inmiddels al jaren ervaring in de zorg. Erik die hier geen ervaring mee had wilde dit ook proberen en ervaren wat dit inhield. Drie maanden na de geboorte van hun kind maakte ze kennis met het eerste logeerkind. Dit klikte heel goed en ze vonden het reuze gezellig. Al gauw bleek dat ze hier beiden zoveel plezier aan beleefden dat er al gauw een tweede en derde logeerkind in het gezin werd geplaatst.

In 1998 is hun tweede kind geboren. Op dat moment logeerden er zes kinderen elk weekend in hun huis. De ene keer waren er 4 kinderen de andere keer 6 kinderen, net wat de afspraken waren met de ouders. Maar het huis werd wat te klein. In 2000 kochten zij daarom een vervallen boerderij in Zwaagdijk-Oost, welke helemaal verbouwd moest worden. De locatie bood wel veel ruimte in en om het huis. Om de kinderen toch te kunnen blijven opvangen, hebben zij toen achter het huis een grote noodwoning gebouwd. Zo kon iedereen blijven logeren.

Na twee jaar intensief verbouwen, wat zij voornamelijk zelf hebben gedaan, was de boerderij klaar en konden zij verhuizen naar de boerderij. Hierin waren 2 grote logeerkamers en genoeg leef- en speelmogelijkheden voor iedereen die kwam. Uiteindelijk waren er verdeeld over de verschillende weekenden en schoolvakanties, totaal 14 kinderen/jongeren die gebruik maakte van het logeerhuis. Een reuze gezellige boel!

In de weekenden werden er uitjes georganiseerd, gekookt met de kinderen, was er ruimte voor spel en gingen we met hen op familiebezoek.

In 2004 werd Bo, ons derde kind geboren in het drukke en gezellige gezin. Wij kregen de behoefte om meer continuïteit in de zorg te willen bieden. En nog meer betrokkenheid en ondersteuning te willen geven dan alleen in de weekenden en vakanties. Langzamerhand zijn de logeerkinderen uitgestroomd naar andere woon- of logeerplekken, er kwam plaats voor jongeren die 24 uur bij ons in huis wilden verblijven. In samenwerking met Leekerweide is in 2005 het gezinshuis officieel gestart. Op dat moment voor èèn jongere, deze jongen logeerde al bij ons. Al snel kwam er een tweede jongen vanuit logeren wonen in ons gezin.

Na een aantal jaren zijn wij op zoek gegaan naar een organisatie die meer aansloot bij de visie van het gezinshuis. Wij kwamen toen bij Stichting de Waerden terecht. De samenwerking met Stichting de Waerden ging in 2008 van start. Ondertussen hebben we de boerderij opnieuw verbouwd. Er zijn toen zeven kamers waar bewoners kunnen verblijven gerealiseerd. Het gezinshuis kan gebruik maken van de nodige systemen en van de expertise van de Waerden.

In 2018 zijn wij bezig om zelfstandig WLZ zorg aan te bieden. Omdat de kans zich nu voordoet om op eigen voet verder te gaan, grijpen wij deze met beide handen aan.

Dit doen wij samen met de gedragskundige, een ondersteuner met organisatorische talenten en het team.